Algemene voorwaarden | Visumland

De algemene voorwaarden van Visumland. Deze zijn van toepassing op al onze diensten.

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Visumland als opdrachtnemer aanneemt van een opdrachtgever.

1.2. Onder opdrachtgever wordt diegene verstaan, die het aanvraagformulier indient en de bijbehorende betaling heeft verricht.

2. Overeenkomst / dienstverlening

2.1. De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever het aanvraagformulier heeft ingediend en de betaling heeft verricht.

2.2. De aangeboden dienst bestaat uit het voor opdrachtgever aanvragen van een visum of ESTA.

2.3. Opdrachtgever vult het aanvraagformulier correct en nauwkeurig in zodat Visumland een visum of ESTA kan aanvragen. Eenmaal ingestuurde gegevens kunnen door opdrachtgever niet meer gewijzigd worden. Visumland is niet aansprakelijk wanneer de opdrachtgever onjuiste gegevens verstrekt.

2.4. Door het aanvraagformulier in te vullen geeft opdrachtgever toestemming om met die gegevens een visum of ESTA aan te vragen bij het betrokken land of de betrokken landen (buiten de Europese Unie).

2.5. Visumland streeft er naar om het visum of de ESTA zo snel mogelijk (in ieder geval binnen 24 uur) aan te vragen, tenzij dit niet mogelijk is door technische storingen.

3. Weigering

3.1. Indien een visum of ESTA wordt geweigerd, dan zal Visumland dit zo snel mogelijk aan opdrachtgever melden.

4. Nederlands recht

4.1. Op overeenkomsten tussen Visumland en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.